SVERE - Svenska rehabnätverket
Illustration: Ninni Forslin
SVERE - Svenska rehabnätverket

Talare

Fredrik Sandesjö
Barnneurolog, doktorand, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.

 

Kristian Bergman
Leg. psykolog, doktorand, Dalarna och Stockholm.

Helena Hervius Askling
Överläkare och docent i infektionssjukdomar, SLSO och Karolinska Institutet, Stockholm. Ordf. i Svenska Infektionsläkarföreningens vaccingrupp, Ordf. för Region Stockholms Expertgrupp för vaccinationer.


Fotograf: Andreas Andersson, KI

Selma Idring Nordström
Överläkare, med.dr., barnpsykiater, BUP Stockholm.

Anna Ekesbo Freisinger
Överläkare, med.dr., barnneurolog, ALB Stockholm.

Fabian Arnberg-Sandor
Överläkare, med.dr., neurointerventionist, Karolinska, Stockholm.

Cecilia Lidbeck
Specialistsjukgymnast, barn, med dr, Karolinska Institutet, Stockholm

Annika Ericson
Specialistfysioterapeut pediatrik, doktorand, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

 

Catherine Aaro Jonsson
Neuropsykolog, fil.dr., Östersund.

Åsa Fyrberg Fridlizius
Specialistlogoped förvärvad hjärnskada barn och ungdom, fil.dr.,
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg.

SVERE

.

Mötet genomförs med stöd av

Hjärnkraft

Kontakt

Konferenssekretariat
e-post: svere2024@akademikonferens.se
tel: 018-67 10 34 alt. 018-67 10 03

Akademikonferens

Viktiga datum

18-19 april 2024 - konferensdatum

Arrangör

Karolinska universitetssjukhuset

Neurorehabteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm