SVERE - Svenska rehabnätverket
Illustration: Ninni Forslin
SVERE - Svenska rehabnätverket

Organisationskommittén

Eli Gunnarson, barnneurolog
Petra Boström, psykolog, specialist i neuropsykologi
Hampus Forslin, psykolog
Christina Saglind, specialistsjukgymnast
Hedvig Silfverhjelm, lekterapeut

SVERE

.

Mötet genomförs med stöd av

Hjärnkraft

Kontakt

Konferenssekretariat
e-post: svere2024@akademikonferens.se
tel: 018-67 10 34 alt. 018-67 10 03

Akademikonferens

Viktiga datum

18-19 april 2024 - konferensdatum

Arrangör

Karolinska universitetssjukhuset

Neurorehabteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm